Aquarium Public de Bruxelles - Openbaar Aquarium van Brussel


[Home] Français English

AQUARIUM VAN BRUSSEL

 

Door beter te begrijpen ook beter beschermen

Verjaardagen

Stages

Gebeurtenis

OCEAAN

Deze dag werd door het World Ocean Network geïnitieerd met de bedoeling de mensen ontvankelijk te maken voor de rijkdom van de oceanen en hen bewust te maken van het nut om de oceanen te behouden.

World Ocean Network

 

Diezelfde dag zullen op 5 continenten, de aquaria, wetenschapscentra, musea, verenigingen en onderwijsinstellingen verschillende programma’s voorstellen met betrekking tot onze oceanen en hun voortbestaan.

In 2006 namen meer dan 20 landen deel aan deze werelddag van de oceaan waarbij een veertigtal sensibiliseringsactiviteiten werden georganiseerd.

De actie wordt onder andere gesteund door de Unesco en de VN (Programma van de verenigde naties voor de leefomgeving).

 

 

Help de natuur door kleine dagdagelijkse daden.